wtorek, 28 czerwca 2016

sekretne życie roślin #1 poziomka

Czer­wone owoce poziomki zwie­szają się nad męskimi tarcz­kami i żeń­skimi palem­kami porost­nicy wie­lo­kształt­nej. Porost­nica jest wątro­bow­cem i nic mi nie wia­domo o jadal­no­ści jakiej­kol­wiek rośliny z tej gro­mady. Jedy­nym efek­tem poszu­ki­wań są wzmianki o innych szu­ka­ją­cych. Zostaje jedze­nie pozio­mek.


leśne owoce, wild strawberry, porostnica wielokształtna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz