sobota, 30 kwietnia 2016

nielegalne grzybobranie

Zakazaane zostaało, zakazaane zostaaaało!

Nie wolno. Zbie­rać, prze­miesz­czać, wpro­wa­dzać do śro­do­wi­ska, bo ochrona, ustawa, wykro­cze­nie. A wokół Bia­ło­wie­ski Park Naro­dowy, więc idę i nie-myślę o smar­dzach, kwiet­nio­wych jadal­nych super­grzy­bach.
Foto­su­per­grzy­bo­bra­nie.


smardz, wiosenne grzyby, morel mushroom, morchella, kwiecień, kwietniowe grzybobranie

smardz, wiosenne grzyby, morel mushroom, morchella, kwiecień, kwietniowe grzybobranie

smardz, wiosenne grzyby, morel mushroom, morchella, kwiecień, kwietniowe grzybobranie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz