piątek, 20 maja 2016

manilia - wagnolia

Tak się dzieje. Pomy­słu nie muszę przed­sta­wiać, bo został opi­sany przed pra­wie rokiem, teraz czas na dekon­struk­cję pro­por­cji. Reszt­kami sił powstrzy­muję się przed dosy­pa­niem do słoja bursz­ty­nów albo zie­lo­nych sosno­wych szy­szek. Niech no ja tylko znajdę ide­alny prze­pis bazowy.


magnolia, jadalne kwiaty, jadalne rośliny ogrodowe, edible flowers

magnolia, jadalne kwiaty, magnolia przepis, magnolia recipe, jadalne rośliny ogrodowe, edible flowers

magnolia, jadalne kwiaty, magnolia przepis, magnolia recipe, jadalne rośliny ogrodowe, edible flowers

magnolia przepis, magnolia recipe, jadalne rośliny ogrodowe, edible flowers, nalewka z magnolii, magnoliówka

nalewka z wanilią, laska wanilii, nalewka z magnolii, magnoliówka, drinki z martini


Poprzed­nią magno­liówkę przed­sta­wi­łam naszym gościom jako signa­ture drink panny mło­dej. Mimo, że pole­ca­łam też sosnowy Silver Tip Mar­tini, zde­cy­do­wa­nie nie miał takiego bra­nia. Magno­liówki oca­lała jedna butelka do pró­bo­wa­nia po roku leża­ko­wa­nia. I co? Róż­nica jest deli­katna, a efekt nie­zmien­nie pozy­tywny. Cie­kawe, czego doko­namy przy tej par­tii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz