sobota, 10 października 2015

idę i myślę... o jeleniu!

Były tarki, owoce dzi­kiej róży i żół­ciaki siar­kowe.
Hybf­na­ste prawo Mur­phy’ego. Klę­ska uro­dzaju obja­wia się wtedy, gdy nie ma wol­nego czasu i lepiej mieć wolne ręce.


rykowisko, jeleń szlachetny, cervus elaphus, red deer, wrzesień, październik, byk, poroże, łania


Zdję­cie robił Potwór.