poniedziałek, 4 lipca 2016

purchawa

Tra­fi­łam na młode pur­chawki jeżowate roz­siane po traw­niku. Nie­stety nie było czar­ciego kręgu, chyba żeby wli­czyć do niego białe sto­krotki.
Takie mło­dziaki z bia­łym środ­kiem są jadalne po obraniu, pie­czar­ko­po­dobne. Uwaga tylko na miej­sce zbie­ra­nia, bo aku­mu­lują metale cięż­kie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz