czwartek, 21 lipca 2016

sekretne życie roślin #2 szczawik

Te małe „koni­czynki” są wszę­dzie. W lesie, ogro­dzie i na osie­dlo­wych traw­ni­kach w Mie­ście. Nie bywają czte­ro­listne, ale są jadalne i kwa­śne jak szczaw. Zanim poczu­je­cie się z nim pew­niej w kuchni, to wła­śnie potrawy ze szcza­wiu mogą dostar­czyć inspi­ra­cji, bo obie zie­le­niny można przy­rzą­dzać iden­tycz­nie. Patrz­cie pod nogi, szcza­wik zaję­czy (Oxa­lis ace­to­sella) i szczawik żółty (Oxalis stricta).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz